Su Sondajı

Sondaj birim fiyatları

Sondaj birim fiyatları;
a) Sondajın hangi yöntemle yapılacağına (çamurlu veya havalı),
b) Kuyunun açılacağı formasyona (kayanın cinsine),
c) Kuyunun çapına,
d) Kuyunun derinliğine.
e) Teçhiz (muhafaza) borularının cinsine, çapına ve et kalınlığına bağlı olarak değişiklik arzetmektedir.