Su Sondajı

Su sondajı nasıl yapılır

En kısa ifadeyle, gelişigüzel seçilen bir yere sondaj yapmamak demektir. Öncelikle arazinizde yapılacak etüd neticesinde, tektonizmayla oluşan çatlak sistemlerinin varlığı tesbit edilmelidir. Dolayısıyla gözenekli yapı arzetmeseler de; kayaların çatlakları içinde bulunan yeraltı suyunu elde edebilmek mümkün olmaktadır. Yeraltı suyunun varlığını ve yapılacak sondajın asgari ve azami kaç metre derinlikte olması gerektiğini etüdler ile tesbit ettiğimiz için, kötü sürprizlere imkan vermiyoruz.